Aktuální dění... BULVÁR:-D

DEMOSTRACE PROTI STÁTNÍM MATURITÁM!

7. června 2009 v 16:45

Argumenty PRO maturity:

Každý, kdo přichází k maturitě jakožto student střední školy, by měl mít nějké vědomosti a ty prezentovat. Měl by dokázat se naučit to, co má, a pokud to nedokáže, nemá co dělat na střední škole. Povinnou literaturu si musí studenti nabichlovat od začátku. Odpůrci jsou jen líní se něco víc naučit.

Kdo na to má, nemá se čeho bát. Z analýzy: "Jak potvrdily výsledky Sond maturant (a asi také Maturit nanečisto, ale analýzy patrně neexistují), jsou rozdíly ve znalostech mezi maturanty skutečně veliké. Kupodivu jen malá pozornost byla věnováno tomu, že nemalý podíl maturantů neumí prakticky nic. Pod hranicí náhodného výsledku se pohybovaly desítky procent maturantů a to nejen na SOU, ale nemálo jich bylo i na gymnáziích."

PROTIÚDER???

I na stránkách SCIO se píše: státní maturita je ve stavu, který lze nazvat za tragikomický. Není to nepravda.
Odpůrci se obhajují nepřipraveností témat a zadání. Žádný konečný seznam povinné literatury nebyl dodán. Seznam povinné literatury je důležitý už pro současné prváky, protože není šance si přečíst třicet nebo čtyřicet knih za rok, jako jsou nuceni to dělat současní třeťáci (i když je pravda, že NĚCO mít přečtené musí). Státní maturita ochuzuje studenty odborných škol, kde se klade větší důraz na profilové předměty (byla řeč o zdravotních sestrách, které umí několik jazyků a perfektně pravopis, ale neumějí napíchnout jehlu).
Zadání st. maturit jsou také dobrý důvod, proč si zafilozofovat. Úkoly jako je např. přiřazení slov k urč. slovníku jsou nejen zbytečné, ale většina studentů se s nimi během studia nesetkala.
Gymnázia mají např. na matematiku pět hodin týdně, jiné školy mají tři, jiné zase třeba jen dvě. Proč by měly být studenti těchto škol zkoušeni a hodnoceni stejně?

Podle analýzy je lživé i tvrzení, že odkladem státní maturity je stát připraven o spousty peněz, což je OMYL. Jen CERMAT neustále zbytečně utrácel státní peníze.

Podle údajů MŠMT byly náklady na přípravu státní maturity a provoz CERMATu následující:
Rok 1999: 3 715 000 korun
Rok 2000: 13 991 000 korun
Rok 2001: 20 354 909 korun
Rok 2002: 20 706 923 korun
Rok 2003: 20 190 255 korun
Rok 2004: 22 575 000 korun

V letech 2005 a 2006 nelze předpokládat snížení, navíc CERMAT dostal z FEU na přípravu maturit dalších 6 711 634 Kč (viz projekt KVALITA), Sondy maturant 97, 98 a 99 stály dohromady přes 50 miliónů. V součtu jde tedy o více než 200 miliónů korun.

Podle analýzy na stránkách SCIO vyplývá, že CERMAT jen tahá měnu. Zajímavé je i to, že na vítězný projekt Sonda Maturant z roku 1998, hodnocený jako velmi dobrý, bylo podáno testní oznámení. Jaké jsou v porovnání s testy CERMATu?! Není celá státní maturita jen komerční tah?

"Rozumným řešením by tedy bylo zavést státní zkoušku, která je pouhou podmínkou ke složení maturity. Musel by jí však projít každý maturant. Zkouška by zkontrolovala, zda má dané všeobecné základní znalosti. Tím bychom se navíc vyhnuli problémům s rozdílnou výukou na různých typech středních škol."

Celou analýzu ve formátu PDF najdete tady.

DEMONSTRACE se uskuteční kolem poledne v pátek 19.6.2009. Detaily průběžně sledujte na těchto www nebo na Facebooku.

RC verze Windows 7

10. května 2009 v 12:42
Takže chlapíci z Microsoftu, jak jsem si přečetla na Igiho stránce o virech, už představili RC verzi nového Windows 7. Světu byla zatím předfláknuta beta verze, jejíž instalaci samozřejmě zatím chlapíci z Microsoftu doporučují spíš zkušenějším uživatelům. Výhody ze stránky Microsoft:

Mezi nejvýznamnější vylepšení a novinky zaměřené na domácí a koncové uživatele patří:

Nové uživatelské rozhraní a nové možnosti práce se spuštěnými aplikacemi.
Rychlejší start, vypínání a probuzení systému z režimu spánku.
Delší výdrž mobilních počítačů na baterii díky mnoha vylepšením systému.
Nové aplikace nebo vylepšené verze aplikací, na které jsou uživatelé systému Windows zvyklí (Kalkulačka, Sticky Notes, XPS Viewer a další).
Zabudovaná podpora uživatelů při správě systému a řešení případných problémů (Action Center).
Možnost vytvoření jednoduché domácí sítě a sdílení obsahu mezi počítači a zařízeními (HomeGroup).
Jednodušší práce s dalšími zařízeními díky novým možnostem systému (Device and Printers Center, Device Stage).
Akcelerátory, oblasti WebSlices a Visual Search v prohlížeči Internet Explorer 8 umožní uživatelům zkrátit dobu při hledání požadovaných informací. Nové bezpečnostní prvky zase zvýší zabezpečení uživatele proti případným útokům při práci v internetu.
Rozpoznávání češtiny při využití Tablet PC funkcionality.
Možnost ovládání počítače pomocí multi-touch technologie (závislé na typu počítače).


Mezi nejvýznamnější vylepšení a novinky určené pro firmy a organizace patří:

Nové možnosti vyhledávání pro různé typy datových úložišť, aplikací nebo internetových serverů (Search Federation).
Jednoduchý a zabezpečený přístup do firemní sítě odkudkoliv (DirectAccess).
Lepší podpora pobočkové sítě a snížení nároku na přenosové pásmo (BranchCache).
Vylepšení technologie BitLocker a nová možnost šifrování vyměnitelných médií (BitLocker To Go).
Nové možnosti pro zamezení kopírování nevhodného obsahu (hudba, filmy) nebo potenciálně nebezpečných aplikací na firemní počítače nebo servery (AppLocker, vylepšené možnosti skupinových politik pro offline složky).
Vylepšená podpora pro autentifikaci prostřednictvím smart karet.
Nové možnosti správy, distribuce obrazů disku pro firemní počítače nebo údržbu a odstraňování případných problémů na koncových stanicích (Deployment Image Servicing and Managament, Dynamic Driver Provisioning, Multicast Multiple Stream Transfer, User State Migration Tool, VHD Image Management and Deployment, PowerShell 2.0, Problem Steps Recorder, Windows Troubleshooting Platform).

Všichni zemřeme

12. března 2009 v 18:42
Výhled do budoucna
Nostradamus předpovídá, že mezi koncem roku 2010(nebo začátkem 2011) a rokem 2015 budou rozpoutány dvě velké války, které na severní polokouli zredukují počet obyvatelstva na 50%. Ti, co přežijí vojenské údery, zahynou žízní nebo na následky použití chemických zbraní. Dále prorok upozorňuje, že kdo si v předcházejícím období - jež on sám označuje za éru největšího blahobytu v dějinách světa - zachová jasnou hlavu a připraví se na hrozící apokalypsu, ten bude v patřičný okamžik vědět, jak si má počínat. Nostradamus tvrdí, že jeho předpovědi jsou důležité zvláště pro generace žijící v letech 1615-1655, 1915 a 2015, kolem r. 2550 a 2700- 3080.
Slovo autora (knihy) :

Následující Nostradamovo proroctví by si mělo pozorně přečíst co nejvíce lidí. Přál bych si, aby jim
porozuměli, vyvodili z nich pro sebe správné závěry a proměnili je v činy.
Je možné, že se Nostradamus mýlil. Mohl jsem se dopustit ve své práci zásadní chyby také já, a v tom
případě prosím za prominutí. Přesto pomyšlení, že po přečtení dalších stránek budete připraveni na
na neblahou budoucnost, mne naplňuje uspokojením a přeji vám, kteří přežijete, a vašim potomkům
šťastnou budoucnost navěky.Manfred DimdeNostradamovo vylíčení tohoto katastrofického období lidstva by nemělo být rozmělňováno zbytečnými komentáři z pohledu současného člověka. To je také důvod, proč níže uvedené předpovědi necháváme bez komentáře, pouze si k některým dovolíme přiřadit pár heslovitých poznámek
:


2009 - " Pět set hvězd, které se ukážou - dny zrání. Z jedné mazané ženy vzejdou dva samostatní princové. "

Pět set států světa čekají dny zkoušky.
2010 - " Čtyři nájemní vrahové - strašlivá válka nastane. Velký nepřítel lidského rodu. Bude ještě horší ten děd - jedenáctka zplodí dvě války. Železem, ohněm, vodou - krvavé a nelidské."

Opět narážka na čtyři atentáty v průběhu jednoho týdne - válka postihne celé lidstvo. "Jedenáctka" = rok 2011.
2011 - "Mezi Iónskými kuchyněmi - nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován - na trůnu se raduje vévoda z léčky."

Iónský - chemie. Dědičné hříchy pro děti - je šance přežít v horách a ve speciálních podzemních krytech.
2013 - " Mezi nízkými - nezbytnost znovukoupených zvířat. Jeví se deset - vedeno k vítězství ve větru dvoupolitické ligy. Schovaní vojáci řídí hrozivé zbraně. Ne daleko čas vyzkoušení protipólného města."

Zamoření vegetace - hyne užitkový dobytek - jižní polokoule se též zamíchala do války - rakety.
2014 - " Urna telete - když přijdou roky rad, které se samy vzdávají. Říká stádo plašit - z obavy před vítězným princem. Budou hojně provázeny sestrami hnisavých vřídků. Částečně se nestaly samotákami."

Konec katastrofického období - kožní onemocnění - nemocní nebudou izolováni - špatné ošetřovací metody.
2015 - " Dvě války, provázené žízní, povede starý vůdce ve čtyřech letech. Mimořádného dne - syn zapře hlídače. Uprostřed moci života - přijde smrt - drsná a dlouhá v jedenáctém. Senát na ostrově umírá - dlouze a lehce.

Válku rozpoutá nějaký starý státník - na vrcholu blahobytu přijde nečekaně válka. V jedenáctém - ke konci r.2010 nebo začátkem 2011. V této válce bude hlavní úder namířen proti Velké Británii.
To jsou zajisté neradostné vyhlídky pro začátek tohoto tisíciletí. V roce 2115 (možná 2015, že by tisk.chyba?-pozn.autor) se bude svět nacházet doslova v troskách . Ale to nejhorší, co si světové dějiny v příštích 500 letech připíší na účet, teprve přijde.Už ve 20. století bylo vždy s poraženými agresory tvrdě zúčtováno;
po skončení této - první skutečně globální - války, to proběhne zvláště tvrdým způsobem. Podle Nostradama bude vzájemná nenávist křesťanů a muslimů pravou příčinou vzniku války. Ta skončí pomsti-chtivým tažením, v němž má být zničena Ka´ba, největší svátost islámu.
Nostradamus se na toto tažení, jehož důsledky zná, dívá s obavami. Se slovy "v Římě bude zvolen syn krvavé vlny" odsuzuje papeže, který volá po tažení volá. Co bude dál? Oběti války mají co dělat samy se sebou, celé oblasti jsou neobyvatelné, protože byly zasaženy chemickými bojovými látkami, infrastruktura zemí je rozbita. Nostradamus popisuje situaci na severní polokouli s tím, že náplní života lidí, co přežili, budou modlitby. Šok odezní a jedinci, kteří včas odešli na jižní polokouli či do hor, se vrátí a začnou budovat nový život. A jak jinak: Na celé severní polokouli začnou boje o pozemky a půdu, státní hranice...
[----------- 13. října 2002
]

SLIPKNOTI V ČR!!!!

2. března 2009 v 15:50 | Krisík
Ach, lidi, zrychlil se mi tep, přestože Slipknoty neposlouchám:-D teda jo, ale jen někdy:-DInfo o akci
Název akce:SLIPKNOT
Datum a čas akce:10.6.2009 19:00
Místo akce:Ostrava
Název sálu:ČEZ Aréna


Nabídka sedadel
Před přidáním vstupenek do košíku se musíte přihlásit

Cenová kategorieKategorie zákazníkaPočetCena za vstupenku
Jednotné vstupné/General AdmissionZákladní (Regular)
750,00 Kč
Staní u pódia/Standing front of StageZákladní (Regular)
895,00 Kč


V PRODEJI OD 24.2.2009


Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

AMERICKÁ DEVÍTIČLENNÁ ÚDERKA SE VRACÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY! SVŮJ SVĚT ŠÍLENSTVÍ A HRŮZY PŘEDSTAVÍ TENTOKRÁT FANOUŠKŮM V OSTRAVSKÉ ČEZ ARÉNĚ! STĚŽEJNÍM MATERIÁLEM JEJICH KONCERTNÍHO PROGRAMU BUDE LOŇSKÁ NAHRÁVKA ALL HOPE IS GONE.
Když někdo kombinuje hutný a hodně temný metal s prvky hard core a starého punku, nebojí se do toho všeho ještě na pódium postavit za gramofony diskžokeje a ještě navíc si oblékne hororové kostýmy, pak to musí být jedině blázen.
Jenže americké kapele Slipknot tahle karta vyšla a navíc jim přinesla světovou popularitu.
Všechno to začalo v roce 1995. V městečku Des Moindes ve státě Iowa se dala dohromady partička lidí a společně založili skupinu s názvem Slipknot. Po roce zkoušení a hraní v zapadlých klubech si na vlastní náklady vydali svůj debut "Mate, Feed, Kill, Repeat". CD mělo jen 2000 kopií a Slipknot si jím získali pozornost několika vydavatelů. Nakonec podepsali smlouvu s Roadrunners records. Producent Ross Robinson jim pomohl a v roce 1997 začali nahrávat ve studiích Indigo Ranch v Los Angeles. Nějaký čas se kapela ještě přetvářela, aby nakonec zakotvila na devíti chlápcích oblečených v kombinézách a surrealistických maskách. Slipknot jsou DJ Sid Wilson, bubny Joey Jordison, basovka Paul Gray, bicí nástroje Chris Fehn, kytara James Root, sampler Craig Jones, bicí nástroje Shawn Crahan, kytara Mic Th ompson a zpěv Corey Taylor. Pro někoho je možná devět členů trochu moc, ale jak říká Shawn Crahan: "Celé tři roky jsme měli perfektní docházku na zkoušení. Všichni tam byli na čas, nikdo nikdy nechyběl. Naše hudba je tak závislá na každém členu, že kdyby chyběl jediný člověk, třeba i DJ, už by to nebylo ono. I ty nejmenší věci dělají skladby takové, jaké jsou."
Můžeme mu dát jen za pravdu. V roce 1999 vydali tito trochu potřeštění hudebníci CD "Slipknot" a tím odstartovali tu hrůzu a šílenství, co kapelu doprovází . Alba SLIPKNOT se prodalo víc jak 2,5 milinonů nosičů a to znamenalo platinovou desku. Pro producenta Rosse Robinsona vůbec první. Po dvouletém vystupování na Ozzfestu, různých festivalech a koncertování v mnoha zemích světa vyšlo jejich další album s názvem "Iowa". Toto album je mnohem tvrdší a temnější než to předchozí.
Rozporuplné reakce vyvolala další nahrávka "Vol.3: (Th e Subliminal Verses)", kterou produkoval Rick Rubin. Slipknot ji představili v roce 2004 na živo v České republice v rámci předskakování Metallice a jejich výtečný koncertní set byl přijat s nadšením.
V roce 2008 Slipknot vydali své již čtvrté album nazvané All Hope is Gone, které je už platinové v USA, Austrálii a Japonsku. Po vydání alba se kapela vypravila na světové turné, které letos zavítá i do České republiky. S novou nahrávkou přišla i změna masek a kostýmů. Jejich živé show jsou pověstné!

Komunisty tady nechceme!

21. února 2009 v 22:50 | Krisík
Vážení přátelé,
děkujeme Vám, že nám zachováváte přízeň a těší nás Vaše reakce.

Dnešním e-mailem bychom Vám rádi připomněli naši nejbližší akci. Budeme rádi,
když spolu s námi zapálíte v předvečer tzv. Vítězného února svíčku za oběti
komunismu.

V úterý 24. února 2009 v 18.00 se u pomníku obětem komunistického režimu na
pražském Újezdě bude konat již posedmé vzpomínka na ty, kteří za své smýšlení a
svobodné jednání byli uvězněni či zabiti totalitní mocí. K přítomným promluví
rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. a zástupci Konfederace
politických vězňů. Zpěvem a hudbou akci doprovodí mladý písničkář a herec Tomáš
Klus. Tradiční duchovní slovo pak pronese Mons. František Radkovský - biskup
plzeňský. Pozvánku ke stažení naleznete na naší webové stránce
http://www.viteznyunor.cz/_d/pozvanka_unor2009_Praha.pdf . Fotografie z akce a
naše prohlášení reagující na dopis z Úřadu vlády se na stránce objeví během
příštího týdne, a proto ji prosím sledujte.

Připomenutí komunistického bezpráví se však neuskuteční jen v Praze!

24.2. se od 17:00 uskuteční shromáždění v Brně u Památníku obětí světových válek
a komunismu (před Justičním palácem v Roosveltově ulici). Pozvánku ke stažení
naleznete na naší webové stránce
http://www.viteznyunor.cz/_d/pozvanka_unor2009_Brno.pdf .

24. 2. se od 15:00 uskuteční shromáždění před radnicí v Hořicích.

25. 2. od 16:00 pak happening v Českých Budějovicích na Lannově třídě (začátek u
restaurace Vatikán) - tuto akci pořádá Institut K. H. Borovského.

Na stránce http://www.viteznyunor.cz/Ohlasy/Ohlasy-osobnosti.html jsme také
přidali nové ohlasy známých osobností. K odběru videí se můžete přihlásit na
serveru Youtube.com, název kanálu je "Komunistynechceme".

Děkujeme ještě jednou za Vaši podporu, názory, připomínky i toleranci a těšíme
se s Vámi v úterý na shledanou.

Přijďte a ukažme společně, že zločiny komunismu nejsou a nemohou být zapomenuty!


Petiční výbor "Na komunisty si zvykat nechceme"--
Tento e-mail Vám byl odeslán na základě Vašeho podpisu v internetové petici na
stránkách http://www.viteznyunor.cz/ .

Co nevíme o líbání:-)

20. února 2009 v 15:44

Chcete poznat partnera? Líbejte ho!


V nejméně devadesáti procentech kultur na zeměkouli se zamilovaní lidé líbají. V současnosti se vědci začali zabývat biologickými faktory, které jsou základem tohoto všudypřítomného vyjádření lásky a náklonnosti.
19. února 2009
Líbání se patrně vyvinulo ze způsobu, jakým pravěké matky krmily své potomky. Neměly žádné nádoby, v nichž by skladovaly potravu, pravděpodobně ji tedy žvýkaly a přímo z úst předávaly dětem.

Nauka o líbání má dokonce vlastní název - filematologie. Výsledky výzkumu, který si položil za cíl poodhalit tajemství této bohulibé lidské činnosti, byly v pátek 13. 2. zveřejněny na výročním setkání Americké akademie pro vědecký pokrok v Chicagu.

"Líbání není jen příjemná zábava, ale především významným způsobem ovlivňuje výběr partnera," vysvětluje profesorka Helen Fischer z Rutgersovy univerzity.

Studie doktora Gordona Gallupa z univerzity v Albany ukázala, že 59 procent mužů a 66 procent žen odradily právě první polibky od protějšku, který je původně přitahoval. Ženy přitom přikládají líbání větší význam a je pro ně důležité především jako předehra před sexuálním stykem.

Polibek je jako informace

Podle profesorky Helen Fischer poskytuje spojení rtů informace o partnerovi. "Dotyky rtů, jazyka, nosu a brady přenášejí vůně, chuť, zvuk a dotykové signály, díky nimž zjišťujeme, jak nás náš protějšek vnímá, a nakonec také to, jestli se bude chtít líbat znovu," tvrdí.

Ženy podle ní přitahují muži s odlišným imunitním systémem a právě líbáním o něm prostřednictvím čichu podvědomě získávají informace.

Podle odborníků se při této činnosti vyplavuje také zvýšené množství "hormonu lásky" oxytocinu, který pozitivně ovlivňuje sociální vazby, a kortizonu ovlivňujícího metabolismus.

Profesorka se domnívá, že líbáním se stimulují tři systémy v lidském mozku, které mají vliv na výběr partnera a reprodukční schopnosti a zodpovídají za sexuální energii, zamilovanost a pevnost vztahu. "Líbání může vztah skutečně buď posílit, nebo zabít," vysvětluje.
(tx), Korzo

www.magazin.cz/laska-a-sex

Tajemství éček

13. února 2009 v 9:54 | Krisík

Milé slečny,
které pořád přohlížíte obaly a nehorázně mě s tím štvete. Něco jsem našla, co by vás mohlo šokovat.

Protože seznam nebezpečných éček je nic, než HOAX, HOAX A ZASE HOAX. Klikni na celý článek.

Mácha se v hrobě obrací

13. února 2009 v 0:10 | Krisík
Musela jsem:-D zdroj: Liter.cz Více na CČ

Umírající pes jako umělecké dílo?!

12. února 2009 v 19:00 | Krisík

Zkopíruj si celý článek hned teď a oběhej rychle všechny svoje SB, ať udělají to samé u tebe, ale hlavně:PODEPIŠ petici, rychle!!! Jinak zemře KRUTOU SMRTÍ DALŠÍ PEJSEK Víc na CČ...

Barbie styl

12. února 2009 v 10:54 | Krisík
Asi emo už není v módě:-D dnes se množí TOHLE....
Tak se podívejte:-D:-D Nu co už:-D:-D

Blondýna v kuchyni ;-)

9. ledna 2009 v 17:21 | www.ona.idnes.cz

Rádce pro blondýnky aneb co udělá blondýnka, když chce něco připravit k jídlu

velikost textu:
//<![CDATA[ Misc.createSwitch("zoom", [["azoom-1", "zoom1"], ["azoom-2", "zoom2"], ["azoom-3", "zoom3"]], [Storage.data, "zoom"]); //]]>
2. ledna 2009 0:02
O blondýny se pořád někdo stará. Jsou přece tak křehké a bezbranné, a pokud se nejedná o vlastní vzhled, tak jsou téměř výhradně také bezradné. Jak by se tedy mohly vyznat v něčem tak komplikovaném, jako je kuchyně...
Ilustrační fotofoto: Profimedia.cz
Ilustrační foto
1. Podle čeho poznám, že jsem v kuchyni?
Každý byt má jednu nebo několik místností. Rozeznají se podle rozmanitého zařízení, které vždy plní určitou funkci (v ložnici je postel, v obývacím pokoji sedací souprava, v koupelně umyvadlo, v kuchyni chladnička).
Kuchyně se pozná snadno, protože v ní zpravidla nebývá ani postel, ani sedací souprava. Umyvadlo už může představovat jistý problém. Podle toho, že se na něm povaluje šampon na vlasy, krém na obličej nebo kartáček a zubní pasta, poznáme, že jde o koupelnu. Když byt důkladně prozkoumáme, narazíme i na další umyvadlo, v tomto případě to však bude dřez. V jeho blízkosti nalezneme i houbičku a přípravek na mytí nádobí s půvabným obrázkem špinavého nádobí. Jsme v kuchyni.
2. Sporák
Kromě objeveného dřezu na nás zírá cosi s čtvercovou vrchní plochou a černými talíři. Na přední stěně jsou malé knoflíky a pod nimi velké okno. Tak to je sporák. Bezděčně nás láká knoflíky otáčet, ovšem dělejme to jen s největší opatrností. Manipulaci s tímto složitým přístrojem si nechejme raději vysvětlit od někoho zkušenějšího.
3. Chladnička
Poblíž sporáku stojí nevzhledná skříň. Většinou mívá jedny velké a jedny malé dveře. Otevřeme-li velké dveře, nalezneme různé potraviny. Jestliže jsme nebyly delší dobu nakupovat, otevření dveří chladničky nás spíš deprimuje, protože je prázdná. Chladničku poznáme hlavně podle toho, že je v ní zima. Při otevření vrchních malých dveří nás ovane chlad daleko větší. Neznamená to, že se chladnička rozbila, ale že naopak funguje dobře. Uvidíme namražené přihrádky v plné kráse. Čím je chladnička starší, tím je mrazák zajímavější. Zmražených potravin uvnitř si vůbec nebudeme všímat. Stejně tam leží už několik desítek let a jsou k nepotřebě. Je na ně jen hezký pohled.

Nepříjemnosti v kuchyni

1. Připálené jídlo, to je ta správná legrace!
Je to jako v běžném životě. Když cítíme, že se něco připaluje, bývá taky už většinou pozdě. Pomoc je jen jedna: okamžitě jídlo odstavíme z plotny a přendáme do nového hrnce. Když je na dně centimetr vysoká černohnědá připálenina, nepomůže nám už vůbec nic. Jídlo můžeme vyhodit, do hrnce nalít saponát, nechat odmočit a zatelefonovat do pizzerie s donáškovou službou.
2. Připálené máslo
Skutečně nechutná moc dobře. Hrnec nebo pánev umyjeme a učiníme druhý pokus.
3. Hrudky v omáčce
Jestliže omáčka začne hrudkovatět, znamená to, že se mouka špatným mícháním srazila. Jisté je, že takovou omáčku nelze podávat. Přelijeme ji tedy přes sítko a vrazíme zpět k masu - žádný muž to nepozná!

Ženu vyděsil zakrvácený manžel

7. ledna 2009 v 20:15 | Krisík


Adolf Hitler by v rakvi rotoval...

7. ledna 2009 v 19:57 | Krisík
Ó Adolfe,Adolfe,
Rusové si rýpli,
na Ukrajinu naštvaní
plynovod nám vypli.

Ó Adolfe, Adolfe,
žal ti srdce drásá,
nacisty to trápí, avšak
každý pankáč jásá.Idioti, Rusové. Ach ne, ach ne, ach ne...
Krisík

P.S: Ještěže topíme na elektřinu.

POKÉMON 2: CHYŤTE JE VŠECHNY!!!

20. prosince 2008 v 19:53 | Krisík
Aneb plyšové nemoci...

Mononukleóza

Polibek není jen obyčejným polibkem, pokud se k němu přidají i viry mononukleózy. 95% populace prodělalo toto onemocnění.
Plyšová Mononukleóza: 249,- Kč
Pokud je zboží skladem, bude vaše objednávka vyřízena ihned. Dodání balíčku má pošta stanoveno na 2 dny. V případě volby PPL máte balíček doručen druhý den. Uzávěrka objednávek je každý den v 14:00. Pokud objednáte do tohoto času, balíček bude odeslán týž den.
Doprovodný obrázek

Syfilis

Nedovolte aby se Syfilis nastěhoval do vašeho domu, nebo do domu vašich blízkých. Čím víc o něm víte, tím lépe pro všechny majitele realit.
Plyšový Syfilis: 249,- Kč
Pokud je zboží skladem, bude vaše objednávka vyřízena ihned. Dodání balíčku má pošta stanoveno na 2 dny. V případě volby PPL máte balíček doručen druhý den. Uzávěrka objednávek je každý den v 14:00. Pokud objednáte do tohoto času, balíček bude odeslán týž den.
Doprovodný obrázek

Hraní si na doktora je hra, kterou byste neradi prohráli. Naučte se pravidla.
Plyšová Chlamýdie: 249,- Kč
Pokud je zboží skladem, bude vaše objednávka vyřízena ihned. Dodání balíčku má pošta stanoveno na 2 dny. V případě volby PPL máte balíček doručen druhý den. Uzávěrka objednávek je každý den v 14:00. Pokud objednáte do tohoto času, balíček bude odeslán týž den.
Doprovodný obrázek

Mykoza chodidel

Nevyhráli jste zápas, nedařilo se? Nevadí, tahle veselá roztleskávačka vás dokáže povzbudit a zvednout náladu.
Plyšová Mykoza chodidel: 249,- Kč
Pokud je zboží skladem, bude vaše objednávka vyřízena ihned. Dodání balíčku má pošta stanoveno na 2 dny. V případě volby PPL máte balíček doručen druhý den. Uzávěrka objednávek je každý den v 14:00. Pokud objednáte do tohoto času, balíček bude odeslán týž den.
Doprovodný obrázek

Doprovodný obrázek

Salmonela

Co bylo první - slepice nebo vejce? Anebo snad ve vejci skrytá Salmonela?
Plyšová Salmonela: 249,- Kč
Pokud je zboží skladem, bude vaše objednávka vyřízena ihned. Dodání balíčku má pošta stanoveno na 2 dny. V případě volby PPL máte balíček doručen druhý den. Uzávěrka objednávek je každý den v 14:00. Pokud objednáte do tohoto času, balíček bude odeslán týž den.
Doprovodný obrázek

Knihomol

Znáte někoho, kdo nedělá nic jiného než jen leží v knihách? Náš Knihomol jistě dokáže potěšit každého milovníka knih.
Plyšový Knihomol: 249,- Kč
Pokud je zboží skladem, bude vaše objednávka vyřízena ihned. Dodání balíčku má pošta stanoveno na 2 dny. V případě volby PPL máte balíček doručen druhý den. Uzávěrka objednávek je každý den v 14:00. Pokud objednáte do tohoto času, balíček bude odeslán týž den.
Doprovodný obrázek

//<![CDATA[ function showHideOnClick(id) { var elem = document.getElementById(id); if(elem.style.display == 'block') elem.style.display = 'none'; else elem.style.display = 'block'; } //]]>
//<![CDATA[ function showHideOnClick(id) { var elem = document.getElementById(id); if(elem.style.display == 'block') elem.style.display = 'none'; else elem.style.display = 'block'; } //]]>
//<![CDATA[ function showHideOnClick(id) { var elem = document.getElementById(id); if(elem.style.display == 'block') elem.style.display = 'none'; else elem.style.display = 'block'; } //]]>
//<![CDATA[ function showHideOnClick(id) { var elem = document.getElementById(id); if(elem.style.display == 'block') elem.style.display = 'none'; else elem.style.display = 'block'; } //]]>

Obětem komunismu

12. prosince 2008 v 22:03 | Krisík
http://www.viteznyunor.cz/

Jak se pozná moderní člověk:-D

9. prosince 2008 v 19:22 | Krisík

 • pokouší se zadat heslo i na svou mikrovlnou troubu
 • ptá se svých kolegů, sedících u vedlejšího stolu, emailem, zda půjdou na pivo, a za chvíli dostane odpověď : Fajn, dej mi pět minut.
 • má patnáct telefonních čísel pro zbylé tři členy rodiny
 • denně hovoří s lidmi na jiných kontinentech, ale ještě si letos nepopovídal se svým sou
 • sedem
 • koupil si nový počítač a za týden zjistil, že je zastaralý
 • zapomíná tarif za poštovní známku
 • většinu vtipů, které zná, zná z emailu
 • uvádí jméno firmy, zvedá-li doma telefon
 • doma se pokouší volat přes nulu
 • již čtyři roky sedí u stejného stolu a pracoval pro čtyři různé firmy
 • chodí do práce a přichází z ní zásadně v noci
 • dovolenou si vybírá z přesčasů
 • rodinu zná díky fotkám na svém stole
 • čte si toto a neustále přikyvuje
 • přemýšlí, komu dalšímu by tento článek nechal přečíst.

Petice proti Santovi!!!

9. prosince 2008 v 19:12 | Krisík
Podepiš petici TADY


Zachraňte Ježíška

Pokud chceme zachovat krásu a originalitu tradičních českých Vánoc i pro další generace, zachraňme Ježíška! To je důvod vzniku tohoto projektu několika mladých lidí, kteří nechtějí, aby se bytost Ježíška vytratila z našich myslí a domovů.
Autoři těchto stránek vyhlásili otevřenou válku tlustému americkému představiteli Vánoc, který se snaží vytlačit našeho nositele dárků a pohody z myslí českých lidí, a co hůř, i z myslí českých dětí!
K odmítnutí amerikanizace českých Vánoc můžete přispět podpisem petice za záchranu Ježíška a vytlačením Santy zpět, kam patří - do Ameriky. Přežili jsem Dědu Mráze, přežijeme i Santu Clause!
Tým Zachraňte Ježíška
Přijďte s námi v pátek 19.12.2008 od 13 hodin před Úřad vlády v Praze podpořit protest za záchranu tradičních českých Vánoc s mottem: Přežili jsme Dědu Mráze, přežijeme i Santu Clause!

Recese ICQ

9. prosince 2008 v 16:13 | Krisík
Tak si lidi představte... recese ICQ proti QIPu. Ach ano, jsem nyní připojená na Pidgin, protože mě to zasrané ICQ sere. Padá a seká se a nezobrazuje rozhovory...
Ani 5 nejde...

nechcete si někdo založit MSN? Já mám kris.vanek@hotmail.cz

KondoMěřič změří délku...

3. prosince 2008 v 14:44 | Krisík
Španělé přišli zase jednou na geniální věc. Jde to kondom, na kterém je nakreslena...stupnice. A nemusíte ponižujícím způsobem šermovat u poklopce s pravítkem, respektive s krejčovským metrem. Varianty jsou klasické; banánové, citronové, třešňové, v balíčku po třech, šesti až dvanácti, měrné jednotky cm nebo palce, a podle popisu "příjemné, úzké, ergonomické, lubrikované a s nominální šířkou 5,4 centimetrů" :-) více na http://www.curiosite.com/condometric/enindex.html

IN! odspudil HIM - Satanisti!

2. prosince 2008 v 21:18 | Krisík
Cituji:
zdroj: www.in.cz

S věřícím kamarádem se pořád dohadujeme, jestli finská rocková kapela HIM jsou satanisté nebo ne. On si myslí, že ano a úplně je odsuzuje. Já je delší dobu poslouchám a jejich hudba i texty se mi líbí. Jak to tedy je?

Tohle se objevilo na INu a následuje dlouhá článek, který si můžete přečíct TADY

Následuje prosba, ať se za HIm modlíme. Ale anooo, já se modlím za všechny:-D
 
 

Reklama
Reklama